Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Z historie školy

Škola zahájila svoji činnost 1.září 1984 pod názvem 3. zvláštní škola. Její vznik byl umožněn rozdělením 1. zvláštní školy, se kterou následně sdílela 14 let společnou budovu na třídě ČSA, v současnosti třídě T. G. Masaryka. Od devadesátých let minulého století se začaly objevovat snahy přesídlit tyto školy z hlavní kladenské třídy, které nakonec skončily přestěhováním 3. zvláštní školy do Pařížské ulice, do budovy obecní školy, která poskytla nevyužité prostory. O dvacet let po vzniku školy se obě zvláštní školy opět sloučily pod současným názvem Základní škola a Praktická škola, Kladno, Pařížská 2249. Tato škola je největší školou tohoto druhu v regionu a jednou z největších ve Středočeském kraji.

Klíčová data v historii školy

rok 1993
Zřízení pomocných tříd jako odloučeného pracoviště školy. Děti s těžkým zdravotním postižením dostaly možnost vzdělávání.

rok 1994
Vstup školy do občanského sdružení hnutí R, které následující řadu roků umožňovalo spolupráci škol z celé republiky především v oblasti multikulturní výchovy. Otevření tzv. nultého ročníku jako předškolní přípravy sociálně hendikepovaných dětí. Otevření přípravného stupně jako předškolní přípravy dětí s mentálním postižením v pomocné škole.

rok 1996
Změna názvu školy z 3.zvláštní škola na Speciální školy pro mentálně postižené.

rok 1998
Přestěhování školy do Pařížské ulice se symbolickým pochodem rodičů a žáků ze staré budovy do sídlištní školy.

rok 2000
Vstup školy do právní subjektivity.

rok 2001
Změna zřizovatele, novým zřizovatelem se stal Středočeský kraj.

rok 2004
Sloučení se Zvláštní školou Kladno. Začala postupná generální oprava budovy.

rok 2005
Škola dostala objekt bývalé 13.základní školy v Pařížské ulici prostřednictvím zřizovatele do vlastní správy. Nový název školy – Základní škola a Praktická škola, Kladno, Pařížská 2249.

rok 2006
Sloučení se základní školou a Mateřskou školou při nemocnici, Kladno, Vančurova 1548

rok 2007
Reforma vzdělávání – nový školní vzdělávací program. 3. září usedlo do lavic 205 žáků, které bude vzdělávat a vychovávat 35 pedagogů.

rok 2009
Významné výročí školy – 25 let od jejího založení

rok 2010
Změna názvu školy – Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

To Top