Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

školní rok 2017/2018

VII. Z

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Slánská

Konzultační hodiny: středa 7. 40 – 8. 00, dle dohody

Leden

      

         

          

Prosinec

         

         

         

       

      

      

Listopad

         

          

       

Říjen

Výzdoba 3. patra

         

17. 10.  Projekt EVVO – Život kolem nás

Září

4. 9. začínáme v 8. 00 hodin, VII. Z, třetí patro…

8. 9. beseda – Den finanční gramotnosti

To Top