Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ŠKOLSKÁ RADA 2016/2017

Mgr. Michaela Mottlová – za pedagogické pracovníky

Mgr. Tatiana Petrlíková – za pedagogické pracovníky

Petra Tafičuková – za zákonné zástupce

Jaroslava Rochelová – za zákonné zástupce

Ladislava Šimková – za zřizovatele

Bc. Vlastimil Jahoda – za zřizovatele


Školní rok 2016/2017

24. 11. 2017

 • Vzdělávání dle ŠVP „Škola a život“ ze dne 1. 9. 2016
 • Plánované investice
 • Různé

 Školní rok 2015/2016

30. 8. 2016

 • Informace k zahájení školního roku 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2016/2017
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016
 • Změny v RVP  ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ – školní rok  2016/2017- RVP ZV
 • ŠVP pro  ŠD  – školní rok  2016/2017
 • Různé

29. 9. 2015

 • Informace k zahájení školního roku 2015/2016
 • Školní řád pro školní rok 2015/2016
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015
 • Různé

Školní rok 2014/2015

19. 5. 2015

 • Noví členové Volba předsedy školské rady
 • Jednací řád
 • ŠVP pro ZŠS – díl II.
 • Možnost integrace
 • Zaměření školy
 • Různé

8. 10. 2014

 • Nové složení školské rady
 • Seznámení s jednacím řádem
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 • Různé

25. 8. 2014

 • ŠVP pro přípravnou třídu „Moje první školička“
 • Doplňující volby do školské rady
 • Různé

Školní rok 2013/2014

23. 10. 2013 

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013
 • Různé

29. 8. 2013

 • Revize ŠVP „Škola a život“- RVP ZV
 • Dodatek ke školnímu řádu pro školní rok 2013/2014
 • Změna zřizovatele
 • Různé

Školní rok 2012/2013

17. 12. 2012 

 • Plánované změny ve školním roce 2012/2013
 • ŠVP „Škola a život“ – RVP ZV
 • Různé

26. 9. 2012

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012
 • Školní řád na školní rok 2012/2013
 • Různé

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

To Top