Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

ROK 2014

KOMISE RM – PRO ŽIVVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Škola získala finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč na rekonstrukci skleníku. Celkové náklady na opravu skleníku činily 76 424,- Kč, proto finanční podpora komise je významná část rozpočtu opravy.

DĚKUJEME

 

 

 

 

KULTURNÍ KOMISE RM

Škola získala finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč pro činnost Dramatického kroužku.

DĚKUJEME

 

KOMISE RM – KOMISE PRO VÝCHOVU , VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTU

Škola získala finanční příspěvek ve výši 3 700,- Kč pro činnost kroužku “Výtvarníček”.

DĚKUJEME

To Top