Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Základní údaje:
Název: Základní škola, Kladno, Pařížská 2249
Adresa: Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Zřizovatel: Statutární město Kladno
Kontakty:
Telefon:    312 686 018
ID datové schránky    3zta5z7
Ředitelka školy:
  Mgr. Bc. Yvona Vítková yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz
     
Zástupkyně ředitelky:
  Mgr. Alena Nedvědová alena.nedvedova@zskladnoparizska.cz
     
Výchovná poradkyně:
Mgr. Blanka Voráčková blanka.vorackova@zskladnoparizska.cz
Školní metodik prevence:
Mgr. Bc. Yvona Vítková yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz
  –
Školní koordinátor EVVO:
  Mgr. Lenka Jonesová  lenka.jonesova@zskladnoparizska.cz
 
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Michaela Mottlová michaela.mottlova@zskladnoparizska.cz
  –
Koordinátor ICT:
  Mgr. Jiří Bína  jiri.bina@zskladnoparizska.cz
  
Ekonomka školy:
  Ing. Lenka Lechnerová  lenka.lechnerova@zskladnoparizska.cz
     
Sekretářka školy:
  Elena Vítková elena.vitkova@zskladnoparizska.cz

Vedení školy
Mgr. Bc. Yvona Vítková– ředitelka školy
Mgr. Alena Nedvědová – zástupkyně ředitelky
Třída Třídní učitelé
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I.Z Bc. Radka Horáková radka.horakova@zskladnoparizska.cz
II.Z Mgr. Regina Kujová regina.kujova@zskladnoparizska.cz
III.Z 3.,5.r. Mgr. Jiřina Brzobohatá jiřina.brzobohata@zskladnoparizska.cz
IV.Z Nela Eitlerová nela.eitlerova@zskladnoparizska.cz
VI.Z Mgr. Blanka Voráčková blanka.vorackova@zskladnoparizska.cz
VII.Z Mgr. Marcela Slánská marcela.slanska@zskladnoparizska.cz
SPECIÁLNÍ TŘÍDY
IV. 1.,2.,4.r. Mgr. Lenka Jonesová lenka.jonesova@zskladnoparizska.cz
V. 3.,5.r. Mgr. Michaela Mottlová michaela.mottlova@zskladnoparizska.cz
VI. Olga Krčková olga.krckova@zskladnoparizska.cz
VII. Mgr. Tatiana Petrlíková tatiana.petrlikova@zskladnoparizska.cz
VIII. Mgr. Jana Moulisová jana.moulisova@zskladnoparizska.cz
IX. Mgr. Romana Sedláková romana.sedlakova@zskladnoparizska.cz
I.S Mgr. Kateřina Cibulská katerina.cibulska@zskladnoparizska.cz
II.S Ing. Taťána Voňavková tatana.vonavkova@zskladnoparizska.cz
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
PT Simona Vrabcová DiS. simona.vrabcova@zskladnoparizska.cz
Netřídní učitelé
Bc. Renata Formánková renata.formankova@zskladnoparizska.cz
Mgr. Jiří Bína jiri.bina@zskladnoparizska.cz
Eva Čápová eva.capova@zskladnoparizska.cz
Zdeněk Petr petr.zdenek@zskladnoparizska.cz
Mgr. Alena Nedvědová alena.nedvedova@zskladnoparizska.cz
Ing. Šárka Fajkošová sarka.fajkosova@zskladnoparizska.cz
Alena Knotková alena.knotkova@zskladnoparizska.cz
Vychovatelka ŠD
Jiřina Hrabětová jirina.hrabetova@zskladnoparizska.cz
Lucie Janotová lucie.janotova@zskladnoparizska.cz
Iva Maříková iva.marikova@zskladnoparizska.cz
Asistenti pedagoga
Bc. Irena Bednářová irena.bednarova@zskladnoparizska.cz
Iva Maříková iva.marikova@zskladnoparizska.cz
Jiřina Hrabětová jirina.hrabetova@zskladnoparizska.cz
Marcel Jeřábek marcel.jerabek@zskladnoparizska.cz
Soňa Balážová sona.balazova@zskladnoparizska.cz
Lucie Janotová lucie.janotova@zskladnoparizska.cz
Irena Bednářová irena.bednarova@zskladnoparizska.cz
Jana Machalická jana.machalicka@zskladnoparizska.cz
Stanislava Nádvorníková stanislava.nadvornikova@zskladnoparizska.cz

Provozní zaměstnanci

Ing. Lenka Lechnerová – ekonomka školy

Elena Vítková: – sekretářka školy

 

Uklízečky

Helena Hornová

Helena Kolářová

Alena Krejčová

 

Školník

Josef Linhart

 

 

To Top