Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zápis do prvních ročníků

  Informace k zápisu do prvních ročníků   Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 je stanoven na pátek 21. 4. a sobotu 22. 4. 2017. V pátek bude zápis probíhat od 14.00 do 18.00 hodin. V sobotu bude zápis probíhat od 9.00 do 12.00 hodin. K zápisu...

zobrazit text

Podmínky pro zápis do 1. ročníků

  Kritéria přijetí žáka k základnímu vzdělávání O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů   K základnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt v dané spádové oblasti města Kladna (vyhláška...

zobrazit text

Informace pro rodiče

  POMŮCKY PRO 1. TŘÍDU Děti dostanou: učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu. Rodiče nakoupí: desky na sešity (velké), fólie na čtení, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky,...

zobrazit text
To Top