17. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249
M Ě S T O   K L A D N O